Interpretarea culorilor astrale


Roşu. Roşul reprezintă faza fizică a mentalităţii. Această culoare face obiectul activităţilor mentale care se ocupă cu viaţa fizică. Se manifestă prin vitalitatea trupului, iar în ce priveşte alte tonuri, tonalităţi şi nuanţe, se regăseşte în pasiuni, mânie, necesităţi fizice etc. Voi descrie diferitele forme de manifestare ale roşului peste puţin timp.
Albastru. Albastrul reprezintă faza spirituală sau religioasă a mentalităţii, adică presupune latura activităţilor psihice care sunt interesate de idealuri înalte, altruism, devotament, ardoare pioasă, veneraţie etc. Se manifestă, în diversele sale tonuri, tonalităţi şi nuanţe, prin toate formele de trăire şi emoţie religioasă, înalte şi joase, aşa cum se va observa pe parcurs.
Galben. Galbenul reprezintă faza intelectuală a mentalităţii, ceea ce implică acea parte a activităţilor psihice, preocupată cu raţionamentul, analiza, judecata, procesele logice, inducţia, deducţia, sinteza etc. În diferitele sale tonuri, tonalităţi şi nuanţe, se manifestă în diverse forme ale activităţii intelectuale, înalte şi joase, aşa cum vom vedea în cele ce urmează.
Alb. Albul implică ceea ce ocultiştii denumesc Spiritul Pur, concept foarte diferit de trăirea religioasă a „spiritualităţii”, şi care este esenţa Tuturor celor care sunt. Spiritul Pur este polul pozitiv al Fiinţei. În continuare vom vedea ce rol ocupă în culorile astrale.READ MORE

Culorile astrale
Termenul astral, atât de des întrebuinţat de către toţi ocultiştii, este greu de explicat sau definit, cu excepţia celor care au parcurs un studiu al ştiinţelor oculte. În scopul prezentei analize, este suficient să spunem că deasupra şi dincolo de planul comun al simţului fizic, există un alt plan mai subtil, cunoscut sub denumirea de plan astral. Fiecare fiinţă umană posedă facultatea înnăscuta şi inerentă de a simţi manifestările propriului plan astral, prin extensia sau creşterea puterii simţurilor sale comune. Dar la majoritatea persoanelor aflate în stadiul actual de dezvoltare, aceste simţuri astrale sunt în stare latentă, şi numai câteodată întâlnim indivizi care au capacitatea de a simţi planul astral, deşi de-a lungul evoluţiei sale, întreaga umanitate va putea să facă acest lucru. Culorile din aura umană, care sunt produse de diferitele stări mentale şi emoţionale, fac parte din complexul de fenomene ale planului astral, de unde şi numele de „culori astrale”. Aparţinând planului astral, şi nu planului fizic obişnuit, aceste culori sunt percepute doar de simţurile aflate la nivelul planului astral, fiind invizibile privirii situate la nivelul planului fizic obişnuit. Dar în cazul celor care şi-au dezvoltat percepţia astrală, sau clarviziunea, aceste culori sunt la fel de reale precum sunt culorile comune pentru o persoană obişnuită, iar fenomenele lor au fost înregistrate de ştiinţele oculte cu aceeaşi rigoare cu care ştiinţele fizicii au înregistrat culorile planului fizic. Faptul că ele nu sunt perceptibile de simţurile fizice obişnuite nu înseamnă că ele sunt mai puţin reale. Nu trebuie să omitem faptul că, prin analogie, pentru nevăzător culorile noastre fizice nu există. Din această cauză, culorile fizice nu există nici pentru persoanele „daltoniste”. Planul fizic obişnuit este pur şi simplu „daltonist” la culorile astrale. La nivelul planului astral, fiecare stare mentală sau emoţională are drept corespondent o culoare astrală, cea din urmă manifestându-se în momentul când apare forma.READ MORE

proiectia astrala-astral projection


Ce flăcări, oare mă înaripară
Şi cine mi-a spart lanţuri şi cătuşe
Şi spaima morţii şi cumplita uşă
Prin care rari sunt cei ce ies afară?
Ani, luni şi zile, ora jucăuşă
(Copiii vremii), curtea temerară
În care — oţel, comori nu m~apărară
Şi nici vrăjmaşa n-o făcu mieluşă...
Cu aripi sigure străbat înaltul,
Zăgazuri de cristal nu mă-nspăimântă,
Iar zboru-n infinit nu mi se curmă...
Şi de pe globul meu mă-nalţ spre altul,
Un câmp eteric dincolo îmi cântă
Şi ce văd alţii-abia, eu las în urmă!
Giordano BRUNO

Dedublarea astrala-proiectia astrala-FILM

aura,anvelopa noastra luminoasa

Zonele luminescente care înconjoară, ca o atmosferă* corpurile însufleţite sau nu, sunt cunoscute în limbajul curent sub denumirea de „aură”.
În Orient cuvântul „aura” înseamnă „lumină” iar în accepţia occidentală semnifică invizibilitate, subtilitate, vitalitate. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte cuvântul aură prin „nimb” sau „aureolă”.
W. E. Buthr, în lucrarea „Cum să citim aura?” descrie aura astfel: „Aura este percepută ca un halou luminos, format în jurul organismelor vii, inclusiv în jurul a ceea ce este considerat a fi materie nevie”.
Ted Andrews**, defineşte aura astfel: „Aura este câmpul de energie care înconjoară orice formă de materie. Orice structură atomică are o aură, un câmp energetic care o înconjoară. Fiecare atom din orice substnaţă este format din electroni si protoni aflaţi în continuă mişcare. Aceşti electroni şi protoni reprezintă vibraţii de energie electrică şi magnetică. Atomii lumii animale sunt mai activi şi mai vibranţi decât cei ai lumii nevii. Din acest motiv câmpurile de energie din jurul copacilor, plantelor, animalelor şi oamenilor sunt mai uşor de perceput”.
* Atmosfera umană — lucrarea din anul 1912 a dr. Walter Kilner.
** Ted Andrews — Cum să vezi şi să interpretezi aura, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1994.

Prezenţa aurei sau aureolei, a halourilor luminoase, se face cunoscută în majoritatea culturilor lumii, în iconografia religioasă aura este prezentă sub forma unui nimb luminos cu raze aurii în jurul capului profeţilor, apostolilor, sfinţilor, cu semnificaţie de „iluminare” sau „mântuire”, simbolizând contactul uman cu divinitatea.
Aura este reprezentată în creştinism în patru moduri diferite şi anume: halou, nimb, aureolă si glorie. Reprezentările iconografice ale lui lisus Hristos şi ale celor doisprezece apostoli redau aura sub forma unui halou luminos.
Cele mai dese reprezentări prezintă „nimbul” sau radiaţia numai în jurul capului dar există şi reprezentări în care haloul apare în jurul întregului corp.
Aceeaşi convenţie picturală este prezentă şi în reprezentările budiste de început. Religia hindu prezintă cinci tipuri de aure: a sănătăţii, a forţei vitale, a destinului, a caracterului şi a spiritului.
Aceste reprezentări induc concluzia că artiştii care au conceput acest tip de reprezentare pentru structura mentală (psihică) a anumitor persoane, erau capabili să perceapă aura.
De-a lungul veacurilor, ocultiştii şi misticii au prezentat sub diferite aspecte halourile diafane care emană şi înconjoară organismul fiinţei umane.
Termenul general de „aură” sau cel de „aură a fiinţei umane” este acceptat pentru fenomenul care a fost cunoscut sub denumiri ca: „forma spiritului”, „câmp de energie”, „corp astral”, „formă subtilă” si a fost pus în evidenţă prin mijloace ştiinţifice şi tehnice.
Aura cu minunatul ei spectru de culoare poate reprezenta un limbaj al trecutului, prezentului şi viitorului, limbaj care prin cunoaştere poate fi citit şi înţeles.
Halourile colorate şi structurate pe nivele de densitate diferite au fost şi sunt în continuare detectate cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne şi/sau prin intermediul simţurilor fiinţei umane antrenate pentru acest tip de detecţie.

Doina Elena si Aliodor manolea- Aura energetica

aceasta flacara , aura
Pe scurt, aura umană poate fi descrisă ca o radiaţie sau emisiune fină, eterică, înconjurând fiecare fiinţă umană. Aura are un diametru cuprins între 60 şi 100 cm, în jurul corpului. Are formă ovoidă, ca un nor care înconjoară corpul pe o rază cuprinsă între 60 şi 100 cm. Această aură este denumită uneori, în termeni simpli, „atmosfera psihică” sau „atmosfera magnetică” a unei persoane.
Un număr destul de mare de persoane pot să vadă această atmosferă sau aură, în sensul conştiinţei psihice denumită în mod obişnuit „sentiment”, deşi termenul nu este foarte clar. Majoritatea persoanelor sunt mai mult sau mai puţin conştiente de acel lucru imaterial din personalitatea altora care poate fi perceput sau simţit într-un fel limpede şi în acelaşi timp neobişnuit în momentul când celelalte persoane sunt în apropiere sau chiar şi atunci când se află în afara câmpului nostru vizual. Aflându-ne în afara spaţiului delimitat de cele cinci simţuri, suntem în măsură să simţim că se întâmplă ceva straniu sau misterios cu aceste sentimente de personalitate proiectată. Dar fiecare persoană, în adâncul sufletului, le percepe ca realităţi şi le recunoaşte efectul pe care îl au asupra propriilor impresii ce privesc persoanele de la care provin. Copiii mici şi chiar bebeluşii percep această influenţă şi reacţionează pozitiv sau negativ; relatările referitoare la existenţa şi natura aurei umane nu se limitează la identificări ale simţurilor psihice la care am făcut referire. Foarte multă lume - mult mai mult decât se crede - are darul viziunii psihice mai mult sau mai puţin dezvoltat.  Multe persoane au o astfel de putere foarte bine dezvoltată, dar pe care nu le-o împărtăşesc şi cunoscuţilor, de teamă să nu cadă în ridicol sau să fie catalogaţi drept „ciudaţi”. Mai rar, acestor persoane li se alătură cele care au ajuns la un nivel superior de iluminare, sunt înzestrate cu darul percepţiei sau pur şi simplu au dobândit clarviziune, iar puterile lor de percepţie psihică sunt la acelaşi nivel cu simţurile înnăscute ale individului obişnuit. Iar relatările acestor persoane, oricât de depărtate în timp şi spaţiu ar fi ele, au căzut întotdeauna de acord asupra punctelor esenţiale ale fenomenului psihic, în special în ceea ce priveşte aura umană.READ MORE